Privacyverklaring

Studio-CA verklaart de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken en te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mei 2018.

Het bureau bewaart persoonsgegevens voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Dit betreft uitsluitend gegevens die onze relaties actief aan ons verstrekken of gegevens die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn.

Studio-CA verwerkt in eigen beheer en handmatig (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en functie in haar adressenbestand en bewaart deze tot uiterlijk tien jaar na beƫindiging van de relatie. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de relatie en om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en).

De website van Studio-CA gebruikt geen cookies, waardoor de privacy gewaarborgd is.

Studio-CA neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Door ons bewaarde persoonsgegevens zijn in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen via mail@studio-ca.nl.


Schuurwoning Heino

Renovatie jaren '20 woonhuis Enschede

Evolution of Farming

Verbouw jaren '30 woonhuis Arnhem

Schuurwoning Rhenen

Nieuwbouw clubhuis Rohda Raalte

Visiekaart Sportpark Tijenraan

Schuur renovatie in de Velner

Krimpregio Twente

Uitbreiding Reehorst Holten

 

Over Studio-CA

Publicaties

 

Privacyverklaring

 

Contact

t. +31 6 16 81 52 63
e. mail@studio-ca.nl

KvK Zwolle
61197203

Architectenregister
1.140715.005

all images, architectural designs, graphics and text on this website: ©STUDIO-CA